BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Contactar

Contacta amb nosaltres a través del nostre correu: info@taxismanresa.cat

O a través del formulari:

Nom

Telèfon

E-mail

Missatge

Als efectes del que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, pel qual es regula el dret d’informació en la recollida de dades, l’informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en un fitxer titularitat de TAXIS MANRESA CIF G66699430, amb la finalitat de poder satisfer el servei prestat (donar resposta adequadament a les seves peticions d’informació i a les demandes de prestació de serveis). Mitjançant la cumplementació i enviament del corresponent formulari, l’usuari accepta i autoritza que les seves Dades Personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de TAXIS MANRESA podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la Llei, enviant un escrit amb còpia de document d’identificació oficial a TAXIS MANRESA CIF G66699430 Pg. del Riu s/n Casa Refino 2-2 | 08241 Manresa; e-mail: info@taxismanresa.com
En compliment de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic s’adverteix que l’acceptació de la present clàusula suposa a més la prestació del seu consentiment per rebre comunicacions comercials de TAXIS MANRESA a través de correu electrònic relatives a productes i serveis de l’empresa. En tot moment podrà vostè oposar-se al tractament de les seves dades per aquestes finalitats i revocar el consentiment prestat, sent suficient seguir les instruccions de baixa que s’inclouran en qualsevol comunicació comercial que li remetem o bé dirigint la seva sol·licitud a l’adreça postal de l’empresa esmentada més amunt.
En cas que vostè, inclogui en aquest formulari dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts mencionats en el paràgraf anterior.
L’usuari garanteix i respon, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es compromet a mantenir-los degudament actualitzats.